మాకు తో కనెక్ట్

ట్రే హిల్బర్న్ III

ట్రే ఒక వీడియో స్టోర్ యొక్క నడవ మధ్య వివాహం చేసుకున్నాడు. క్రోనెన్‌బెర్జియన్ ప్రేరేపిత క్రమం తరువాత, అతను అధికారికంగా చలనచిత్ర మరియు వీడియో గేమ్‌లతో కలిసిపోయాడు. అతను పాప్ సంస్కృతిని అన్నిటినీ వ్రాస్తాడు మరియు అనుకోకుండా రెండు సొరచేపలను తన్నాడు మరియు జీవించాడు. అతనికి ఫాలో అవ్వండి మరియు అతనికి చాలా జడ్జి లేనిదాన్ని ట్వీట్ చేయండి -ట్రేహిల్బర్న్.

ట్రే హిల్బర్న్ III కథలు